2008-Årets julklapp, En upplevelse

2008 utnämndes en upplevelse till årets julklapp. en upplevelse


Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag vars huvuduppgift är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.

I Sverige brukar följande områden ingå i begreppet upplevelseindustri: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, motorcykelsport, fritid, media, mode, musik, måltid,prostitution, scenkonst, turism besöksnäring och upplevelsebaserat lärande.

Det svenska begreppet upplevelseindustri har sitt ursprung i boken The Experience Economy av B. Joseph Pine II och James H Gilmore. En annan viktig person för själva upplevelseindustribegreppet är sociologen Richard Florida.