Hur bildas snö?

3.3/5 - (3 röster)

Hur bildas snö?

Snö är i princip ett ganska enkelt naturfenomen. Den bildas när vattenånga utsätts för mycket låga temperaturer och julrimomvandlas till is.

Allt efter temperatur, luftfuktighet, vind och andra fysikaliska faktorer kan det då bildas iskristaller i många olika utformningar, såsom nålar, prismor, plattor etc. De kan sedan sätta sig samman i alla möjliga olika kombinationer, tills de blir tunga nog att falla som de välbekanta snöflingorna.

När de första forskarna i slutet av 1800-talet började intressera sig för snöflingor, slogs de av den enorma variationen i flingornas form och uppbyggnad, och det ledde fram till idén om att två snöflingor aldrig kunde vara identiskt lika.

Sedan dess har många forskat vidare om snöns uppbyggnad och har gjort vad de har kunnat för att hålla myten vid liv.

Men hur bildas då snö?

År 1988 lyckades dock amerikanska meteorologer visa att det verkligen är fråga om en myt. De fann nämligen två identiska snöflingor, och senare har man gjort detta i flera andra sammanhang.

Snöflingor är mycket variabla, men möjligheterna är trots allt begränsade.

Det finns många sätt att använda snön till något roligt, bland annat att bygga snögubbar. Det är ett populärt tidsfördriv bland moderna barn, men det är rätt oklart vem som egentligen kom på idén.

Författaren Bob Eckstein har i olika medeltida texter hittat dokumentation om snögubbar i varje fall tillbaka till 1380, och man kan utgå från att snögubbarnas ursprung ligger ännu längre tillbaka i tiden än så.

Källor:
en.wikipedia.org: Snowman
www.abc.net.au: Identical snowflakes.

GOD JUL!