Julljusen

3.4/5 - (8 röster)

Varför började vi använda julljus?

Traditionen att använda ljus vid festliga tillfällen är urgammal och har förekommit inte minst vid de högtider som är

förlagda till den mörkaste tiden på året. Vid dem har man symboliskt kunna tända sig en miniversion av de ljusa dagar och den sol och sommar som väntade i framtiden.

I kristna sammanhang har julljusen också stor betydelse därför att Jesus i Johannesevangeliet talar om sig själv som världens ljus.

Ljuset för med sig mycket gott, särskilt som det förjagar mörkret och därmed också det onda.

I den katolska kyrkan hyllas en lång rad olika helgon också typiskt med processioner, i vilka man bär med sig julljus.

En av de mest kända i julsammanhang är naturligvis Sankta Lucia, vars årliga tåg har gett många barn en chans att uppträda för sina föräldrar.

Adventskransen uppstod i Tyskland

Det är svårt att säga när de ljus som troligen alltid har förekommit under midvinterhögtiderna blev till egentliga julljus, men det har varit sed att pynta träd på olika sätt, också långt innan man började använda julgranar.

Adventskransar och ljus är en tradition, som uppstod i Tyskland på 1800-talet och därifrån spred sig till andra länder. Det var också i Tyskland och England som julkalendern, i vilken man räknar ned till den stora dagen, uppträdde för första gången.

Det låg därför också nära till hands att kombinera kalender och ljus, men de lanserades faktiskt först vid tiden för andra världskriget som en vara som kunde köpas. Det finns dock många tidiga exempel på att människor tillverkade privata ljuskalendrar.

Källor:
www.historie-online.dk
en.wikipedia.org: candle

GOD JUL!