Varför firar vi Jul?

3.3/5 - (3 röster)

Varför firar vi julen den 24:e & 25:e december?

När vi firar jul, firar vi Jesu födelse. Faktiskt vet vi dock inte, om födelsedagen ligger rätt i tiden.

Julen är den kristna kyrkans firande av Jesus födelsedag. Även om dagen ligger i slutet av december, så vet man inte med säkerhet när Jesus föddes.

Många historiker har undersökt saken närmare och kommit fram till att han sannolikt föddes på våren, kanske i mars månad. Kanske föddes han inte ens år 0, utan sex år senare eller vid en helt annan tidpunkt.

Andra anser att datumet har valts genom att några av de tidiga kyrkofäderna helt enkelt lagt till nio månader till det datum då man av tradition anser att Maria blev havande med Jesus. Sanningen är förmodligen att den kristna uppfattningen på denna punkt kombinerades med den hedniska.

Människor har firat högtider den 24/25 december långt innan kristendomen uppfanns. Dagarna ligger ju nära årets kortaste dag, efter vilken dagarna åter börjar bli längre och våren närmar sig.

När kyrkofäderna omkring år 300 för första gången fastställde Jesus födelsedag till den 25 december, var det troligen högst medvetet som de förlade den direkt till en av de hedniska religionernas största högtidsdagar. På så sätt kunde de mycket lättare konkurrera med de gamla religionerna och locka till sig nya troende.

Källor:
www.historie-online.dk
en.wikipedia.org: christmas
Nationalencyklopædien

GOD JUL!